Flaks / Flux /Flüks

Flaks / Flux /Flüks

flaks 4-min

Bilindiği üzere metallerin kullanım ömrünü arttırmak için en önemli çözüm yolu çinko kaplama, diğer deyişle galvanizleme işlemidir. Sıcak daldırma çinko kalplama ve elektroliz ile çinko kaplama olmak üzere iki yöntemde çinko kaplama yapılabilir. Her ne kadar diğer yüzey işlemler de belli bir koruma sağlasa da galvanizleme; yüzey korumada en etkin ve verimli yöntemdir.

Sıcak daldırma galvaniz kaplamada verimi artırmak için yüzeyin ön işleme tutulması gerekmektedir. Bu ön işlem genellikle yağ, toz ve benzeri oksidasyon kaynaklı olmayan kirliliklerin yağ alma banyolarında uzaklaştırmakla başlar. Ardından pas tabakası giderimi için asit banyolarına sokulur. Bu işlem aynı zamanda çinko tabakasının metal yüzeyine iyi tutunmasına önemli bir katkı sağlar. Asit dağlama işleminden sonra kaplanacak parçalar flaks banyosuna sokulur. Flaks banyosunun takibi verimliliği arttırmak için en önemli değişkendir. Çinko sarfiyatı, doğrudan flaks banyosunun etkinliği ile alakalıdır. Doğru flaks kullanımı; malzeme üzerinde harcanan çinko sarfiyatını en uygun şekilde olmasını sağlar. Bir diğer yandan potada oluşan diğer atık maddelerin oluşumu (kül, dros, lapa hatta dumanla bacaya taşınan çinko tozu) doğrudan flaks bileşimi ile alakalıdır. Demir oranı artmış flaks banyosu, oluşması istenmeyen kül dros vb. yan ürünlerinin çokça artmasına yol açar. Bu bağlamda kurumumuz kullanıcıların mevcut banyosunun geri kazanımı ile alakalı çeşitli hizmetler de vermektedir. Sıvı flaks kullanımı paydaşımız olan kuruluşlara toz flaksa göre ciddi maliyet kazanımı sunacaktır. Bir diğer yandan her zaman dengesi bozulmamış, demir oranı olması gereken seviyede tutulan, youğunluğu da aynı şekilde istenilen aralıkta tutulan flaks banyosu, üretimde sürdürülebilirlik yani tekrar eden nitelik ilkesine etkin şekilde katkı sağlayacaktır. Kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz tepkime sonucunda kullanıcının talebine uygun flaks üretmekteyiz. Diğer firmalardan farklı olarak ürünün tepkimesi kendi gözlemimiz altında yapılmaktadır