Diğer Yardımcı Metal Yüzey İşlem Kimyasalları Ve Uygulaması

Diğer Yardımcı Metal Yüzey İşlem Kimyasalları Ve Uygulaması

Asit İnhibitörleri

  Asitte metal yüzeylerinin pasını temizlerken, yarı mamülün aşınmasını önlemek için asit banyolarına inhibitör takviyesi uygulanmalıdır. İlgili ürün aynı zamanda asidin hızını ve ömrünü artırır.

Gaz Kesiciler

   Özellikler asit banyoları yapısı itibarı ile buhar yapar. Bu buhar engellenmez ise işletmede her tarafa yayılabilir. Yayılan buhar üzün etki süresinde işletmedeki plastik olmayan her ürüne zarar verir hatta çürüterek kullanılmaz hale getirebilir. Bunun dışında solunması tehlikelidir. Ve devamlı genzi yakar ve öksürtür. Banyoların çevresinde hal bu şekilde olursa çalışması imkansız hale de gelebilir. Bu durumda bu üründen eklenerek asit banyolarının yüzeyinde bir tabaka oluşturulur ve asit gaz çıkışı büyük oranda önlenir.

 Taşlama Sıvıları

  Taşlama işlemi yapan makinelerde kullanılan alkali bir üründür. Taşlama sırasında ortaya çıkan ısıyı düşürür. Ve makine parçalarını ve işlenen parçayı pastan korumaktadır. Çeşitli metaller için kullanılabilir. Koku yaratmaz, boryağ a göre derişimi düşüktür.

Çapak Önleyiciler

  Kaynak işleminden önce kaynak yapılacak yüzeylere sürülür. Kaynaktan sonra çapak yapmasını önler. Geleneksel yöntemde oluşan siyah tabakanın oluşmasını engeller. Pürüzsüz bir kaynak yüzeyi elde edilmesi sağlanır.

Kesme Soğutma Sıvıları

  Metalleri istenilen ölçü ve şekillere getirebilmek için takım tezgahlarında veya boru üretiminde sürekli hatlarda kaynak ve çapak alma işletmelerinde yapılan işlem sırasında metal ısınır. Açığa çıkan bu ısı işleme esnasında zorluk çıkarmanın yanı sıra malzemenin mukavemetini olumsuz yönde etkileyebilir. Ve aynı zamanda kesici takımın kısa zamanda işlevsizleşmesine yol açar. Bunu önlemek için işlenen kısıma kesme soğutma sıvıları püskürtülür ve açığa çıkan ısı bu sıvıya aktarılarak bertaraf edilmiş olur.