Nötral Pas Sökücüler

NÖTRAL PAS SÖKÜCÜLER

81

  Geleneksel olarak pas sökme işlemi için asitler kullanılır. Ancak asitlerin kullanımı işletme için çok zordur. Asit buharı işletmenin içerisinde yayılarak nefes almayı güçleştirir ve aynı zamanda buharın ulaştığı yerleri zamanla çürütmeye başlar. Aynı zamanda kullanılmış asitlerin bertarafı da ayrı bir sorun getirmektedir. Buyüzden bu sıkıntıları yaşamadan ürünlerin pasını sökebilmek için nötral pas alma ürünümüz mevcuttur. Ürün zaman, etki biçimi, sıcaklık ve derişime göre farklı şekillerde kullanılabilir.