Çinko Klorür

Çinko Klorür

 Çinko klorür kimyasalı bünyemizde sıvı olarak sentezlediğimiz kimyasal bileşiktir. Derişim olarak %80 konsantrasyona kadar çıkabilmekteyiz. ZnCl2, Çinkoklörür, zinc chloride, çinkoklorur, cinkoklorur, zinc klorür