Metallerin Yüzey Temizliğinde Kullanılan Kimyasallar

 

 

 Metallerin paslanmasını önlemek, boyandığında boya performansını artırmak, boyayı düzgün şekilde yüzeye dağıtmak için ve bundan önce metallerin yüzeyindeki kirlilikleri (yağ, pas, tufal) uzaklaştırmak için gerekli tüm kimyasallar ürün ağacımızda bulunmaktadır. 

alkali yağ alma-min