Degreasing Chemicals

Adsız-1

Processes following the degreasing process: Degreasing chemical; determines whether it will be acidic, neutral or alkaline.

 

Way of degreasing: degreasing can be done by dipping, spraying, manual wiping, ultrasonic. The best method for flat parts is the spray process. The dipping method is recommended for parts with complex shapes. It degreases with chemicals suitable for manual wiping in places where there is no mass production.

alkali yağ alma-min

Alkaline Degreasing Chemicals

  It is usually the best performing variety. Since the pH value of the bath is alkaline, it has taken this name. If the following process is an alkaline temperature process, it should be rinsed well before this process. Degreasing process gives better effect to high puppies. Technical working conditions may vary according to the amount of parts, oil and oil holding force. However, from 1.5% to 5% concentration are generally applied values. Depending on the type of oil, this value can go up to 20%. The sowing time of the baths is usually between 2 minutes and 10 minutes. And the desired temperature is in the range of 50̊C-90̊C.

asidik yağ alma kimyasalları-min

Acidic Degreasing Chemicals

It is applied if the following process is acidic or acid etching or if abrasion, rust removal is desired while removing oil and rinsing is insufficient.

alüminyum metali için yağ alma-min

Alüminyum Metali İçin Daldırma veya Püskürtme Yağ Alma

 Oda sıcaklığında yağ alırken, alüminyum yüzeyi aşındırarak boya tutunmasını artıran işletmenin düzenine göre daldırma veya püskürtme banyolarında kullanılan üründür. İşletmenin istediği gereksinimlere göre farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Demir, Çelik İçin Daldırma veya-min

Demir, Çelik İçin Daldırma veya Püskürtme Asidik Yağ Alma

   Sektöre göre önerilen(Emaye, galvaniz) çeşitleri mevcuttur. Elektrolitik olarak çalışan türü de bulunmaktadır. Elektrolitik veya diğer bir tanımı ile elektrikli yağ alma kimyasalı banyoya verilen akım yardımı ile metal yüzeyinden yağı kopartır ve bünyesine hapseder. Sıcaklık tüm yağ alma kimyasalları için olumlu bir girdidir. Ancak oda sıcaklığında da asidik yağ almalar iş görmektedir. Kuvvetli yağları almak için sıcaklık, derişim, süre veya etki şeklini güçlendirmek gerekir. Eğer işlem süresi uzunsa ve metalin fazla aşınması istenmiyorsa, banyolarda ketleyici kullanılmalıdır. Banyonun ıslak yüzeyleri plastik veya paslanmaz çelik olmalıdır. Aşındırma sonucunda banyoda demir çözünecektir. Buyüzden banyodaki demir değeri izlenmelidir. Önerdiğimiz miktarı geçince tarafımız ile iletişime geçilmelidir.

252

Nötral Yağ Alma Kimyasalları (pH:4-6)

    Parçaların yüzeyinde herhangi bir etki etmeden, yağa ek olarak demir türevi kirlikleri uzaklaştırmak için peşine durulama gerektirmeyen yağ alama cinsidir. Bu kimyasalın olduğu banyoda kimi kaplamalar da aynı banyoda yapılabilmektedir.